อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม  
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม
ผู้เข้าชม : 1362
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม 
ข้าพเจ้า นายบุญชู ประสพกิจถาวร / โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม
ผู้ชี้แจง   นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา /ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

สาระสำคัญ : นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงกรณีที่รัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินประกันสังคมที่มียอดสะสมถึง 2 แสนล้านบาท ซึ่งการไม่สมทบตามกฎหมายแสดงถึงความไม่รับผิดชอบและอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย และสะท้อนว่ารัฐบาลนี้นำงบส่วนนี้ไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นแนวคิดหรือนโยบายของรัฐบาล 

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 
สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 40,585.1154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 13,385.2954 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 42,620.4695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,035.3541 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการจัดสรรงบประมาณตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมา สำหรับภาระที่รัฐบาลจะต้องสมทบกองทุนประกันสังคมที่ยังค้างชำระ จำนวน 55,867.1821 ล้านบาท นั้น สำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 มี.ค. 2561 | 18:05 น.
0 Shares