ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:00
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 1484

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

ภาพโดย ชาคริต งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ และ ประเสริฐ อัครพิสิฐวงศ์  กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 มิ.ย. 2561 | 09:46 น.
0 Shares