ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  วีดิทัศน์   >  โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
24พ.ค. 61
13:30
สิ้นสุด
24พ.ค. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 3131

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และ ๓ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ

คลิกที่มุมซ้ายบน เพื่อเปิด panel Playlist วีดิทัศน์ทั้งหมด


 

วิธีการชมวีดิทัศน์ Part อื่นๆ

วันที่ประกาศ : 08 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 11 มิ.ย. 2561 | 14:54 น.
0 Shares