ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
เริ่ม
14มิ.ย. 61
14:00
สิ้นสุด
14มิ.ย. 61
16:00
ผู้เข้าชม : 1059

โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
การรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
ภาพโดย ชาคริต งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 มิ.ย. 2561 | 14:56 น.
0 Shares