ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ   >  แนวทางพิจารณาและแบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  
แนวทางพิจารณาและแบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ผู้เข้าชม : 5411

*** ขอให้หน่วยงานที่จะเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการ ฝึกอบรมฯ กรุณานำเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ด้วย

หากมีประเด็นสอบถาม โทร. 0 2265 2001, 1977, 2019, 2012, 1989
และส่งไฟล์ข้อมูลชี้แจงที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ที่ seminar61@bb.go.th

 

ไฟล์แนบ

แนวทางการพิจารณาคณะอนุฝึกอบรมฯ 62.docx

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2561   |   09:06   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1244 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

กำหนดการประชุม (ปรับปรุง).pdf

วันที่ลงประกาศ : 22 มิ.ย. 2561   |   13:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 844 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 49.72 KB

แบบฟอร์มคณะอนุฯ ฝึกอบรม 62 V.4.xls

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ค. 2561   |   12:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 408 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 434.50 KB
วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 ก.ค. 2561 | 12:58 น.
0 Shares