ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เข้าชม : 349

วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : 8 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ

ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ส.ค. 2561   |   17:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

เอกสารประกวดราคา.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ส.ค. 2561   |   17:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 628.25 KB

ร่างขอบเขตของงาน(TOR).pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ส.ค. 2561   |   17:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.91 MB
วันที่ประกาศ : 03 ส.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ส.ค. 2561 | 14:37 น.
0 Shares