ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  จ้างบำรุงรักษาระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e-BGIS)  
จ้างบำรุงรักษาระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e-BGIS)
ผู้เข้าชม : 35
วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares