ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม : 132
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2562 | 16:00 น.
0 Shares