ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  จ้างที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
จ้างที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 25
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2562 | 00:00 น.
0 Shares