ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่1 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 87 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม258 เลขที่ดาวน์โหลด120 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่2 ชื่อเรื่องข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่หนังสือนร 0728/ว 86 วันที่ประกาศ08 พ.ค. 2561 หน้า50 เข้าชม496 เลขที่ดาวน์โหลด306 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่3 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0729.1/ว 82 วันที่ประกาศ24 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม892 เลขที่ดาวน์โหลด262 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่4 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 80 วันที่ประกาศ23 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1030 เลขที่ดาวน์โหลด358 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่5 ชื่อเรื่องเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลขที่หนังสือนร 0702/ว 73 วันที่ประกาศ11 เม.ย. 2561 หน้า3 เข้าชม1893 เลขที่ดาวน์โหลด1052 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่6 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่หนังสือนร 0728/ว 70 วันที่ประกาศ04 เม.ย. 2561 หน้า1 เข้าชม1086 เลขที่ดาวน์โหลด242 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่7 ชื่อเรื่องเรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย เลขที่หนังสือนร 0731.2/ว 68 วันที่ประกาศ29 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม950 เลขที่ดาวน์โหลด425 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่8 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ เลขที่หนังสือนร 0729.2/ว 64 วันที่ประกาศ19 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม616 เลขที่ดาวน์โหลด122 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่9 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เลขที่หนังสือนร 0704/ว 62 วันที่ประกาศ14 มี.ค. 2561 หน้า0 เข้าชม549 เลขที่ดาวน์โหลด85 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่10 ชื่อเรื่องเรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เลขที่หนังสือนร 0704/ว 61 วันที่ประกาศ14 มี.ค. 2561 หน้า1 เข้าชม385 เลขที่ดาวน์โหลด39 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 198 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 20 หน้า