อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ค้นหาหนังสือเวียน


ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ หน้า เข้าชม ดาวน์โหลด
ลำดับที่371 ชื่อเรื่องเรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รายการสิ่งก่อสร้างตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ เลขที่หนังสือนร 0719/ว 6 วันที่ประกาศ20 ต.ค. 2553 หน้า0 เข้าชม233 เลขที่ดาวน์โหลด233 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่372 ชื่อเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติบัติงานดี เลขที่หนังสือนร 0704/ว 85 วันที่ประกาศ18 ต.ค. 2553 หน้า0 เข้าชม187 เลขที่ดาวน์โหลด219 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่373 ชื่อเรื่องหนังสือเชิญ อบรมการใช้งานระบบรายงานการโอนฯ ตามรัฐธรรมนูญฯ (ม.169) เลขที่หนังสือนร 0717/ว 2 วันที่ประกาศ05 ต.ค. 2553 หน้า0 เข้าชม698 เลขที่ดาวน์โหลด288 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่374 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เลขที่หนังสือนร 0704/ว 83 วันที่ประกาศ21 ก.ย. 2553 หน้า0 เข้าชม221 เลขที่ดาวน์โหลด246 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่375 ชื่อเรื่องเรื่อง การสำรวจข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้าง เลขที่หนังสือนร 0716/ว 88 วันที่ประกาศ16 ก.ย. 2553 หน้า0 เข้าชม203 เลขที่ดาวน์โหลด217 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่376 ชื่อเรื่องเรื่อง การสำรวจข้อมูลรายการก่อสร้าง เลขที่หนังสือนร 0716/ว 82 วันที่ประกาศ09 ก.ย. 2553 หน้า0 เข้าชม188 เลขที่ดาวน์โหลด213 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่377 ชื่อเรื่องเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เลขที่หนังสือนร 0704/ว 50 วันที่ประกาศ09 เม.ย. 2553 หน้า0 เข้าชม225 เลขที่ดาวน์โหลด231 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่378 ชื่อเรื่องเรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ฉบับที่ 2 เลขที่หนังสือนร 0704/ว 47 วันที่ประกาศ30 มี.ค. 2553 หน้า0 เข้าชม345 เลขที่ดาวน์โหลด217 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่379 ชื่อเรื่องเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพิ่มเติม เลขที่หนังสือนร 0716/ว 46 วันที่ประกาศ25 มี.ค. 2553 หน้า0 เข้าชม209 เลขที่ดาวน์โหลด239 อ่านรายละเอียด
ลำดับที่380 ชื่อเรื่องเรื่อง การตรวจทานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ PART ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เลขที่หนังสือนร 0717/ว 16 วันที่ประกาศ11 ธ.ค. 2552 หน้า0 เข้าชม235 เลขที่ดาวน์โหลด215 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 396 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 40 หน้า